Toggle

In welke landen is online gokken legaal?

Sinds jaar en dag is het zo dat er heel wat te doen is over het karakter waar (online) gokken over beschikt. Net zoals gewoon gokken was het namelijk lange tijd zo dat online gokken bij wet werd verboden. Inmiddels is daar enigszins verandering in gekomen. Toch bestaat er nog steeds heel wat onduidelijkheid met betrekking tot de landen waar online gokken nu is toegestaan en waar niet. Ondanks het feit dat er bij menig aantal (Europese) landen nog steeds geen sprake is van een eenduidige wetgeving is het wel zo dat online gokken er in principe probleemloos wordt toegestaan. Andere landen zoals bijvoorbeeld België hebben er voor gekozen om een specifieke lijst op te stellen met (betrouwbare) online casino's waarbij online gokken wordt geaccepteerd. Andere online casino's zonder erkenning worden echter op landelijk vlak geblokkeerd. Op deze pagina vertellen we je in ieder geval graag in welke landen online gokken nu legaal is en waar je toch maar beter op je tellen kan passen.

Geschatte leestijd: 6 minuten.

Legaal online gokken in Europa

In principe is Europa het beste kind van de klas. Dit heeft alles te maken met het feit dat heel wat Europese landen reeds vrij vroeg zijn begonnen met het reguleren van de (online) gokmarkt. Bekende voorbeelden op dit vlak zijn niet alleen Duitsland en Spanje, maar ook het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste beschikt met de United Kingdom Gambling Commission over één van 's werelds meest toonaangevende instanties voor wat het verstrekken van kansspellicenties betreft. Betekent dit dat in de andere landen in Europa gokken niet legaal is? Uiteraard niet. In nagenoeg alle Europese landen wordt online gokken toegestaan, alleen moet er wel rekening mee worden gehouden dat de online gokmarkt niet overal even goed is gereguleerd. Ook in Nederland ontbreekt op moment van schrijven nog een duidelijke regulering waardoor online casino's vaak schipperen tussen legaliteit en illegaliteit. In ieder geval wordt online gokken op dit ogenblik toegestaan in de volgende landen:

- Albanië

- België

- Bulgarije

- Denemarken

- Finland

- Griekenland

- Hongarije

- Ierland

- Italië

- Kroatië

- Nederland

- Noorwegen

- Oostenrijk

- Portugal

- Roemenië

- Servië

- Zweden

Wanneer je het bovenstaande lijstje gaat raadplegen valt het meteen op dat er (op z'n minst) twee landen uitblinken in afwezigheid. Het gaat hierbij om Frankrijk en IJsland. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze landen er voor hebben gekozen om online casino's expliciet niet toe te staan. Dat geldt overigens niet voor fysieke casino's waarvan er in beide landen wel zijn terug te vinden. Andere Europese landen zoals Tsjechië, Polen, Rusland, Oekraïne en Zwitserland hebben er dan wel voor gekozen om online casino's op papier te bannen, in de praktijk wordt een gokje wagen bij een online casino niet bestraft.

Legaal online gokken in Amerika

Er wordt wel eens gezegd dat Amerika in haar totaliteit een complex geval is wanneer het aankomt op het al dan niet legaal zijn van online gokken. Eigenlijk is dat niet juist. Landen als Canada en Mexico hebben er bijvoorbeeld reeds in een zeer vroege fase voor gekozen om (online) gokken te legaliseren. Dit betekent dat je in deze landen probleemloos online een gokje kan wagen. Waar zit het probleem dan precies? In de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten is één van de weinige landen in de wereld waar er geen uniforme regelgeving bestaat voor wat online gokken betreft. In principe is er sprake van een landelijk gokverbod op online casino's, maar steeds meer Amerikaanse staten zijn bezig met het invoeren van hun eigen wetgeving die het wel gewoon mogelijk moet maken. Wil je er zeker van zijn dat je een Amerikaanse staat bezoekt waar online en offline gokken oogluikend wordt toegestaan? Dan spreekt het voor zich dat een vakantie boeken naar Nevada (en meer bepaald Las Vegas) het overwegen meer dan waard is. Je moet er wel rekening mee houden dat bijzonder veel internationale online casino's Amerikaanse spelers niet accepteren. Het is dus zomaar mogelijk dat jouw favoriete online casino's in de Verenigde Staten niet bereikbaar zijn.

Andere Amerikaanse landen zoals met name Argentinië, Peru, Panama, Costa Rica evenals de Dominicaanse Republiek beschikken allemaal over een gereguleerde gokmarkt die ook betrekking heeft tot online casino's. Chili en Brazilië zijn niet erg blij met online casino's, maar hebben ook geen enkele wet die expliciet verbiedt om er bij te spelen. In de landen Ecuador en Cuba wordt het sterk afgeraden om op welke manier dan ook te gokken. Dit geldt zowel voor gokken in landelijke casino's als online casino's.

Legaal online gokken in Afrika

Het mag misschien een beetje verrassend zijn, maar Afrika is één van de belangrijkste voorstanders van zowel offline als online gokken. Van de 54 verschillende Afrikaanse landen die er op moment van schrijven bestaan hebben meer dan 30 er reeds voor gekozen om elke vorm van gokken te legaliseren. De andere landen hebben allen geen concrete wetgeving die online gokken verbiedt. Er wordt bovendien verwacht dat ook deze landen in de (nabije) toekomst allemaal met een zekere regulering zullen uitpakken waardoor online gokken ook daar gewoon als volkomen legaal bestempeld zal kunnen worden.

Legaal online gokken in Azië

De meest gecompliceerde regio in de wereld voor wat online gokken betreft is Azië. Dit heeft alles te maken met het feit dat er zeer aanzienlijke verschillen bestaan tussen de verschillende Aziatische landen. Van het Midden-Oosten weet je dat online gokken er overwegend is verboden en van Europa weten we dat het er overwegend is toegestaan. Voor Azië geldt niets dat ook maar wijst in de richting van enige eenduidigheid, in tegendeel. Bovendien waren er in het verleden heel wat Aziatische landen waaronder zelfs Japan erg gekant tegen (online) gokken terwijl ze daar tegenwoordig van teruggekomen zijn. Meteen dus maar even aangeven dat online gokken in Japan tegenwoordig dus gewoon wordt toegestaan. Een concrete regulering is er evenwel nog niet, maar verwacht wordt dat dit niet zo lang meer op zich zal laten wachten.

Eén van de meest opvallende Aziatische landen waar online gokken bij wet is verboden is Singapore. Het verbod kwam er door middel van de 'Remote Gambling Act' welke van kracht werd in het jaar 2004. In Taiwan is online gokken in principe ook illegaal, maar sportweddenschappen worden er wel gewoon toegestaan. In Thailand geldt eveneens een algemeen verbod op gokken in het algemeen, dus ook bij online casino's. In zowel Vietnam als Maleisië is online gokken bij wet verboden. Land-based casino's zijn in beide landen wel gewoon toegestaan. In Zuid-Korea is online gokken op sport toegestaan.

Aziatische landen waar elke vorm van gokken ten strengste is verboden zijn uiteraard China en Noord-Korea, maar ook in Indië zal je niemand via het internet een gokje zien wagen. Dat heeft alles te maken met het feit dat een zeer oude wet elke vorm van gokken in Indië bij wet verbiedt. Geen enkele gezaghebber lijkt er bovendien in te slagen om daar verandering in te brengen.

Legaal online gokken in Australië

Voor Australië geldt dat online gokken er probleemloos wordt toegestaan. De wetgeving die er van kracht is met betrekking tot online gokken is grotendeelsvergelijkbaar met deze in het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat online casino's er perfect toegestaan zijn zolang ze over een passende licentie beschikken en zolang ze de vereiste belastingen betalen aan de Australische overheid. Op moment van schrijven is online gokken in Nieuw-Zeeland nog een beetje een grijs gebied, maar ook hier worden er absoluut geen problemen rond gemaakt. Wellicht dat Nieuw-Zeeland in de (nabije) toekomst min of meer dezelfde regelgeving zal aannemen als in Australië nu reeds het geval is.