Toggle

Online gokken in Amerika

Er is sinds jaar en dag heel wat te doen over online gokken in Amerika. In 2002 werd er bijvoorbeeld nog door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen voor een algemeen verbod op online gokken. Toch is het in de praktijk zo dat Amerikanen wel degelijk steeds vaker de mogelijkheid hebben om online een gokje te wagen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat menig aantal Amerikaanse staten er inmiddels voor hebben gekozen om hun eigen wetgeving in te voeren die online gokken wel gewoon mogelijk dient te maken. Ben jij ook benieuwd naar hoe het nu precies staat met online gokken in Amerika? Lees dan snel verder en je komt er meteen alles over te weten.

Geschatte leestijd: 4 minuten.

Het Amerikaanse gokverbod

In het jaar 2002 ontstond er in Amerika ophef omdat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden er voor had gekozen om een wetsvoorstel aan te nemen om online gokken te verbieden. Dit betekende concreet dat het vanaf dat ogenblik in de Verenigde Staten eigenlijk illegaal was om via een online goksite een weddenschap te plaatsen. Tot tegenwoordig laat dit gokverbod zich voelen. Nog steeds is het bij het merendeel van de internationale goksites niet mogelijk om vanuit Amerika te gokken. Indien men er toch in slaagt om zich te registreren bij de goksite in kwestie is de kans groot dat men bij het uit laten betalen van een bepaalde winst tegen problemen aanloopt. Ondanks het feit dat het gokverbod in Amerika dus nog altijd tastbaar aanwezig is moet het gezegd dat er licht aan het einde van de tunnel is.

Achterpoortje voor online gokverbod in de staat Nevada

Wanneer we het hebben over gokken en Amerika kunnen we natuurlijk niet anders dan er de Amerikaanse staat Nevada en bij uitbreiding ook Las Vegas bij te nemen. In deze Amerikaanse staat werd er reeds eerder voor gekozen om het online gokverbod (enigszins) te omzeilen. Het is dan ook zo dat verschillende land based casino's in bijvoorbeeld Las Vegas er voor hebben gekozen om uit te pakken met een online mobiele applicatie waarmee er online gegokt kan worden (bij het casino in kwestie). Belangrijk detail om rekening mee te houden wanneer je gebruik wenst te maken van de online applicatie is wel dat deze uitsluitend in Nevada werkt. Op het ogenblik dat je buiten de grenzen van deze Amerikaanse staat komt zal je dan ook een andere manier moeten vinden om online te gokken. Dat kan op dit ogenblik bovendien nog wel eens wat voeten in de aarde hebben.

Update: New Jersey en Pennsylvania hebben nu ook volledig het online gokken gereguleerd.

Amerikaanse staten voeren eigen wetgeving in

Het globale verbod (met uitzondering van de Amerikaanse staat Nevada) op online gokken werd gedurende lange tijd in nagenoeg heel Amerika gerespecteerd. Daar komt nu toch langzaam maar zeker verandering in. Om hun inwoners alsnog de mogelijkheid te bieden om op gereglementeerde wijze online te gokken hebben verschillende Amerikaanse staten er ondertussen voor gekozen om een eigen wetgeving in te voeren. Deze wetgeving maakt het dan wel doorgaans mogelijk om online een gokje te wagen, toch kan dit slechts bij bepaalde geselecteerde partijen. Bovendien ontstaan er zoals bij Nevada eveneens het geval is problemen op het ogenblik dat de grenzen van de staat in kwestie worden overschreden. Dan moet de applicatie of website waar gebruik van wordt gemaakt in principe worden geblokkeerd. In de praktijk is dat evenwel lang niet altijd het geval of maken mensen gebruik van een mogelijkheid om de blokkade te omzeilen.

Verwarring over wetgeving tussen verschillende staten

In principe kiezen alle landen in de wereld er voor om (indien ze dat wensen) uit te pakken met een uniforme wetgeving voor wat online gokken betreft. Concreet betekent dit in de praktijk dat het ofwel is toegelaten om online een gokje te wagen ofwel niet. Een ietwat dubieuze en dus onduidelijke situatie zoals in Amerika het geval is bestaat in principe niet. Zelfs niet in andere grootmachten zoals Rusland en China. Het feit dat er in de verschillende Amerikaanse staten sprake is van een uiteenlopende wetgeving schept niet zelden de nodige verwarring. Indien je naar Amerika gaat en je daar online een gokje wil wagen doe je er dan ook altijd goed aan om even op voorhand op te zoeken welke wetgeving er nu precies van kracht is in de staat waar je een bezoek aan brengt. Doe je dat niet? Dan is het zomaar mogelijk dat je tegen vervelende problemen aan kan lopen.