Toggle

UK Gambling Commission

Het jaar 2014 was een belangrijke voor de vele Engelse gokkers die graag hun geluk wilden beproeven bij één van de verschillende online casino's. Het was immers in dit jaar dat online gokken over het kanaal werd gelegaliseerd. De zogenaamde UK Gambling Commission werd aangewezen als toezichthouder op deze activiteiten waardoor ze meteen ook verantwoordelijk werd voor het al dan niet verstrekken van licenties aan bedrijven. De nieuwe bevoegdheid kwam niet uit de lucht vallen, want reeds voor het jaar 2014 was de UK Gambling Commission verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gewone, fysieke Engelse casino's. Deze taak mag bovendien niet worden onderschat. Er zijn immers maar weinig Europese landen waar gokken zo populair is als in Groot-Brittannië.

Geschatte leestijd: 4 minuten.

De UKGC-licentie

Met de legalisering van online gokken in 2014 werd de zogenaamde UKGC-licentie ingevoerd. Deze licentie werd toegekend aan online casino's die de mogelijkheid hebben om spelers uit Groot-Brittannië te accepteren. Concreet betekent dit dat, online casino's die geen houder zijn van een licentie als deze ook geen spelers uit Groot-Brittannië mogen accepteren.

Hoe kan een UK Gambling Commission licentie worden verkregen?

De licentie die door de UK Gambling Commission kan worden verstrekt is één van de stevigste die er tot op de dag van vandaag bestaan. Neem nu bijvoorbeeld de controle die door de organisatie wordt uitgevoerd met betrekking tot de technische werking van de online gokkasten. Met name het uitbetalingspercentage wordt door de UK Gambling Commission continue gemonitord. Veel online casino's komen sowieso reeds niet in aanmerking voor het verkrijgen van een licentie van de UK Gambling Commission omdat ze de werking van hun random number generator niet hebben laten controleren. Deze controle dient steeds te worden uitgevoerd door een onafhankelijk en bovendien uiteraard ook gespecialiseerd auditbureau.

Online casino's die een licentie van de UK Gambling Commission willen ontvangen dienen uiteraard ook aan te kunnen tonen dat ze financieel alles goed op orde hebben. Ook dit is een behoorlijke eis. Zo moeten niet alleen alle oprichtingskosten zijn betaald, daarnaast moet er een degelijke reserve voor handen zijn waarmee de winsten van spelers uitbetaald kunnen worden. Deze reserve moet bovendien continue worden aangevuld. Alleen op deze manier is het immers mogelijk om spelers niet voor even, maar wel continue van een financiële zekerheid te kunnen voorzien. Een ander punt waar casino's aan dienen te voldoen is het bieden van een uitsluitingsmogelijkheid. Met andere woorden, heeft een speler het gevoel dat hij of zij verslaafd aan het worden is? Dan moet deze zichzelf kunnen uitsluiten om verder financieel verlies te kunnen voorkomen.

Klachtafhandeling

In tegenstelling tot wat veel spelers vermoeden is het niet zo dat de UK Gambling Commission zelf klachten afhandelt van spelers. Op het ogenblik dat je dus een klacht hebt over een bepaald online casino welke houder is van een UKGC licentie moet je deze richten aan een zogenaamde Alternative Dispute Resolution. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het oplossen van problemen met online casino's en zijn door de UKGC aangeduid. Elk online casino heeft in principe de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een bepaalde ADR. Dit is een nadeel voor de speler. Indien een ADR net wat te vervelend doet tegen een bepaald online casino kan deze er in principe moeiteloos voor kiezen om over te schakelen naar een andere partij. Enkele van deze partijen zijn:

De ADR Group

eCOGRA

IBAS

The Ombudsman Services LTD

Toezicht op reclame van online casino's

Een andere, niet onbelangrijke verantwoordelijkheid welke kan worden toegeschreven aan de UK Gambling Commission is dat ze toeziet op de reclame die wordt gevoerd door online casino's. Dergelijke casino's die houder zijn van een UKGC licentie kiezen er vaak voor om hun advertentieteksten gewoon vanuit het Engels naar bijvoorbeeld het Nederlands te vertalen. De UK Gambling Commission dient er op toe te zien dat deze teksten voor buitenlandse spelers niet als misleidend aanzien kunnen worden. Is dat wel het geval, dan zal men hier actie tegen ondernemen. Ook deze werkwijze zorgt er voor dat de Engelse online casino's transparanter en veiliger zijn geworden, niet alleen voor Engelse, maar ook voor buitenlandse spelers.

Continue controle door de UK Gambling Commission

Hoe betrouwbaar is een licentie die is uitgereikt door de UK Gambling Commission nu echt? Wat namelijk wanneer het online casino die de licentie heeft ontvangen na afloop gewoon alle zekerheden overboord gooit? Neen, dat kan niet. De UK Gambling Commission heeft immers niet uitsluitend de verantwoordelijkheid om een licentie te verstrekken, daarnaast moet ze er ook op toezien dat de voorwaarden van de licentie daadwerkelijk worden nageleefd. Blijkt op een zeker ogenblik dat een bepaald online casino daar niet meer aan weet te voldoen? In dat geval zal de licentie dus worden ingetrokken. Het spreekt evenwel voor zich dat de bekendmaking van dit nieuws voor een online casino de doodsteek kan betekenen. In de praktijk komt het dan ook echt zelden of nooit voor dat een online casino zomaar haar laars lapt aan alle opgestelde regels. Concreet betekent dit dat een online casino die over een UKGC licentie beschikt veelal echt permanent als betrouwbaar kan worden aanzien.