Toggle

Online casino aanklagen

Een online casino aanklagen omdat je bijvoorbeeld als speler bepaalde verliezen hebt geleden is geen evidente zaak. De bewijslast bij het aanklagen van een online casino ligt immers altijd bij jou als speler en net daar wringt het schoentje. Hoe kan je immers precies gaan aantonen dat een bepaalde situatie niet geheel is verlopen zoals ze had moeten verlopen? Een sterke en ervaren jurist zal altijd noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat je zaak zo goed mogelijk wordt verdedigd. Wil jij ook een online casino aanklagen? Dan is rekening houden met de tips die worden gegeven op deze pagina in ieder geval altijd een must.

Geschatte leestijd: 4 minuten.

Controleer goed de voorwaarden van het online casino

Het eerste wat je moet doen vooraleer een online casino aan te klagen is goed de voorwaarden controleren. Veel spelers die actief zijn bij een online casino zijn het bijvoorbeeld helemaal niet eens met hoe een bepaalde situatie is verlopen, maar vergeten dat dit wel degelijk zo omschreven staat in de voorwaarden van het online casino in kwestie. Deze voorwaarden zijn altijd opgesteld door een ervaren team van juristen en zijn bijzonder omvangrijk en gedetailleerd.

Online casino aanklagen
Online casino aanklagen
De voorwaarden zijn voor een online casino dan ook een flinke stok achter de deur waar ze zich niet zelden mee beschermen. Door het plaatsen van een bepaalde inzet of gewoon al door het aanmaken van een account verklaar je, je als speler akkoord met deze voorwaarden. De inhoud er van kan dan ook perfect bij een juridisch geschil worden aangewend. Dit werkt uiteraard in twee richtingen en kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de speler zijn.

Financiële eisen voor aanklagen van een online casino

Een online casino aanklagen kost uiteraard geld. Je zal geconfronteerd worden met verschillende administratieve kosten die door de rechtbank in rekening kan worden gebracht, maar bovendien moet je natuurlijk ook nog het loon betalen van de jurist(en) die je hebt ingeschakeld. Al deze kosten moet je het als het ware voorschieten waardoor een zekere financiële reserve is vereist. Heb je met andere woorden slechts een zeer beperkt bedrag op je bankrekening, dan kan het zomaar voorkomen dat je helemaal niet de mogelijkheid hebt om een online casino aan te klagen, ook al heb je daar wel een uitstekende reden voor.

Wanneer sta je echt sterk om een casino aan te klagen?

Het aanklagen van een online casino is moeilijk, maar is zeker niet onmogelijk. Alles valt of staat met de bewijzen die jij voor handen hebt. Er moet kunnen worden aangetoond dat een online casino ergens in de fout is gegaan of bijvoorbeeld een inbreuk heeft gepleegd op haar eigen voorwaarden. Is dit mogelijk? Dan kan je een rechtszaak tegen een online casino zeker en vast winnen. Er zijn echter ook complexe situaties mogelijk. In het verleden was er bijvoorbeeld een zaak waarbij de ouders van een minderjarig iemand een online casino hebben aangeklaagd. Ze deden dit omdat hun kind voor ettelijke duizenden euro's had gestort bij het online casino terwijl gokken onder de leeftijd van 18 jaar niet is toegestaan. Tijdens de rechtszaak werden goede punten aangehaald om beide partijen het voordeel van de twijfel te gunnen. Het online casino had immers moeten controleren of de persoon in kwestie daadwerkelijk 18 jaar of ouder was, maar de minderjarige speler had zich in eerste instantie al niet mogen aanmelden. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd, maar kregen de ouders wel een deel van het bedrag dat hun kind had verloren terug. De gerechtskosten werden door de beide partijen zelf betaald waardoor niemand er eigenlijk echt beter van is geworden.

Resultaten uit het verleden

Het verleden heeft reeds verschillende malen aangetoond hoe moeilijk het is om echt je gram te halen tegen een online casino. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald gaat het eerste probleem schuil in het feit dat een online casino vaak een goed gefortuneerd bedrijf is waardoor ze zich werkelijk uitstekende juristen kunnen veroorloven. Daar komt bovendien ook nog eens bij dat het bij het merendeel van de online casino's ook gaat om geen gezichtsverlies te lijden. Eén speler die bijvoorbeeld met succes een zaak aanspant kan er zomaar voor zorgen dat het online casino meerdere claims te verwerken krijgt. De geschiedenis heeft dan ook reeds aangetoond dat online casino's bij een uitspraak in hun nadeel haast altijd hoger beroep aantekenen wat uiteraard weer extra geld en tijd kost.

Denk dus zeker en vast niet dat je zomaar even wint van een online casino, maar wanneer je een goede grond of basis hebt om op verder te bouwen is het zeker niet onmogelijk om het juridische steekspel met een online casino winnend af te ronden. Je zal bovendien kunnen vaststellen dat menig aantal online casino's er voor kiezen om een zaak te schikken wanneer ze vrezen dat ze teveel in een negatief daglicht zullen worden gesteld. Ook op deze manier kan je op financieel vlak alsnog je gram halen.