Toggle

Croupier met RSI stelt Holland Casino aansprakelijk

Croupier met RSI stelt Holland Casino aansprakelijk

Op 18 oktober 2011 heeft het gerechtshof in Amsterdam een uitspraak gedaan in de zaak van een croupier, die als gevolg van het werk bij het Holland Casino aan RSI lijdt. De uitspraak luidt dat het Holland Casino aansprakelijk is voor de RSI, die de croupier als gevolg van het uitoefenen van haar werkzaamheden heeft opgelopen. Het casino is in deze dan ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. In het verleden kregen vele croupiers met een baan in het Holland Casino te kampen met RSI klachten. Deze klachten werden onder meer veroorzaakt door de enorme werkdruk, de repeterende werkzaamheden met de automatische kaartschudmachine en geen optimale werkomstandigheden. De Unie heeft destijds al opdracht gegeven aan de letselschadeadvocaat M. Zwagerman van het kantoor Beer advocaten om een gerechtelijke procedure te starten

De croupier waar over het gerechtshof een uitspraak heeft gedaan is in 1993 in dienst gekomen bij het Holland Casino en kreeg zeven jaren later de eerste RSI klachten als gevolg van haar werkzaamheden als blackjack dealer. In 2002 kon de medewerkster haar werkzaamheden door de RSI niet meer uitvoeren. Aangezien het Holland Casino niet heeft kunnen bewijzen er alles aan gedaan te hebben om RSI te voorkomen, wordt het bedrijf nu aansprakelijk gesteld. Uit de beslissing kan verder worden afgeleid dat het Holland Casino al in het begin van de negentiger jaren op de hoogte had kunnen zijn van de RSI problematiek bij croupierwerkzaamheden. Het aansprakelijk gestelde casino heeft nog tot 18 januari 2012 de tijd om de uitspraak aan te kaarten bij de Hoge Raad.