Toggle

Gokverslaafde ontvangt schadevergoeding Holland Casino

Gokverslaafde ontvangt schadevergoeding Holland Casino

De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat het Holland Casino aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade van een gokverslaafde. De betrokken in kwestie werd tegen de afspraken in toch toegelaten tot het Holland Casino en daarmee is het bedrijf tekortgeschoten in de nakoming van de zorgplicht ten aanzien van gokverslaafden. De vastgoedhandelaar uit Utrecht, Ali S. heeft zich al in 2002 een entreeverbod voor het Holland Casino laten opleggen. Het entreeverbod was vastgesteld voor een onbepaalde tijd plus 500 jaar. In 2005 bezocht Ali het Holland Casino en werd zonder een enkele belemmering toegelaten. Hierdoor kwam hij in grote problemen terecht.

Het Holland Casino heeft een zorgplicht jegens bezoekers, die hun eigen gokgedrag niet onder controle kunnen houden en deze bezoekers moeten dus tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Een maatregel als een entreeverbod voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd kan daarvoor een oplossing zijn. Het Holland Casino heeft ondanks de overeenkomst tot het entreeverbod Ali toch toegelaten en daarom wordt het staatsbedrijf door de rechtbank aansprakelijk gesteld voor de schade, die Ali daarvan heeft ondervonden. De exacte hoogte van de schadevergoeding zal twee weken na deze rechtszitting vastgesteld worden. De advocaat van Ali heeft niet laten weten wat de eis is, maar uit het vonnis blijkt wel dat Ali sinds de toelating in 2005 een schade heeft geleden van tienduizenden euro’s per avond. In 2006 heeft Ali in de maand oktober binnen een periode van twee dagen bijna een ton verloren aan het gokken. De totale gokschuld is opgelopen tot een bedrag van 650.000 euro.