Toggle

Gevonden geld in casino naar goede doelen

Gevonden geld in casino naar goede doelen

 

Het Holland Casino in Enschede heeft een prima bestemming voor al het geld en de fiches, die door bezoekers worden achtergelaten op de vloer. Het komt regelmatig voor dat er kleingeld, fiches of zelfs bankbiljetten verloren worden door bezoekers en dan niet door het spelen op gokkasten of aan de speeltafels, maar door onoplettendheid. Een fiche kan van de tafel vallen of een bankbiljet kan welk eens wegwaaien, waar niet op gelet wordt. Elke dag wordt het achtergelaten geld door het personeel bijeen geraapt en bewaard. Het personeel in het Holland Casino in Enschede heeft zo in een jaar tijd het bedrag van 10.310 euro verzameld.

Het bedrag van meer dan tienduizend euro is niet besteed aan een groot personeelsfeest, maar aan maar liefst veertien goede doelen. Tot de goede doelen behoren onder meer KiKa, Stichting Aap, kraamkliniek Bali, Stichting Robin Hood en Zorgboerderij Liessenhuus. Alle organisaties met uitzondering van Stichting Aap waren vertegenwoordigd tijdens het overhandigen van de waardevolle cheque. De hoogte van de uitgedeelde bedragen verschilde overigens per goed doel. De 250 medewerkers van het casino hebben drie fiches ter waarde van 25 euro gekregen, waarbij er een keuze mocht worden gemaakt voor een goed doel. In totaal is hiermee 7500 euro weggegeven. Het bedrag dat overbleef, is vervolgens verder verdeeld over de verschillende organisatie. Dat werd gedaan om er zeker van te zijn, dat elk goed doel een bedrag in ontvangst kon nemen, zo liet Arthur Hendriks van het Holland Casino weten.