Toggle

Waarom zijn de meeste casino's tegenwoordig in het Engels?

Legale online casinos zijn tegenwoordig allen Engelstalig en dat is niet zonder reden. In Nederland is er namelijk nog steeds geen wet omtrent online gokken, maar wordt online gokken momenteel gedoogd. Het is de bedoeling dat er in de komende jaren een wet komt die online gokken in goede banen moet leiden, maar vooralsnog zijn er slechts regels waaraan voldaan moet worden in de overgangsperiode van illegaal naar legaal online gokken. Deze regels zijn opgesteld door de KSA, de Kansspelautoriteit, en includeren onder andere de regel dat online casinos niet meer in de Nederlandse taal mogen bestaan, vandaar de vele Engelstalige online casinos vandaag de dag.

Geschatte leestijd: 3 minuten.

De onafhankelijke Kansspelautoriteit

De KSA, de Kansspelautoriteit, is een onafhankelijke speler die ervoor zorgt dat er door de consument betrouwbaar en verantwoord kan worden omgegaan met kansspelen. De organisatie is nog jong, de KSA is namelijk pas in april 2012 opgericht. Dit betekent niet dat de Kansspelautoriteit niet weet waar hij over praat, daar de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie de kaders opstelt waarbinnen de KSA functioneert. De Kansspelautoriteit blijft echter een onafhankelijke organisatie en dient zich slechts te houden aan een aantal wettelijk opgestelde regelementen, maar maakt daarbinnen zelf de beslissingen.

Regels van de KSA

Online casinos en online gokken blijven dus theoretisch verboden in Nederland, maar worden gedoogd zolang de aanbieder voldoet aan de vooraf opgestelde voorwaarden van de Kansspelautoriteit. Hoe beter de online casinos zich aan deze regels houden, hoe eerder ze een vergunning zullen krijgen zodra de wet dit toelaat. De regelementen van de KSA omtrent online casinos betreffen een vijftal belangrijke hoofdregels die er vooral voor zorgen dat online casinos zich niet langer specifiek richten op Nederlandse spelers en dat reclame voor online casinos zo veel mogelijk wordt geweerd.

Allereerst dient de website van een online casino, en dan specifiek de homepage, absoluut niet in de Nederlandse taal te zijn. Veel online casinos zijn dan tegenwoordig ook in het Engels. Daarnaast mag een online casino ook geen Nederlandse domeinnaam meer gebruiken, dat betekent dat de website niet meer mag eindigen op ‘.nl’. Daarnaast mogen online casinos geen reclame meer maken op radio, televisie, internet en via gedrukte media. Zo wil de Kansspelautoriteit het aantal gebruikers van, theoretisch, illegale online casinos verminderen.

Legale en illegale online casinos

Onder legale online casinos verstaan we in Nederland dus die online casinos die zich aan de regels van de Kansspelautoriteit houden. Ieder online casino dat nog steeds in het Nederlands opereert kan dan ook gezien worden als illegaal. Ook als er ergens reclame wordt gemaakt via radio, televisie, internet of gedrukte media, dan betreft het vrijwel zeker een illegaal online casino. De periode waarin we momenteel verkeren wordt door velen de overgangsperiode genoemd, omdat er wordt gewerkt naar een aanpassing van de wet betreffende online casinos. De legale online casinos mogen tijdens deze periode gewoon nieuwe en vaste spelers blijven accommoderen en om echt geld mag ook nog steeds worden gespeeld.

De casinos die zich echter niet aan de regels houden, zullen boetes ontvangen van de KSA en eventueel zelfs kunnen worden geblokkeerd. Alles wijst er dan ook op dat een stelsel met vergunningen voor legale online casinos niet ver meer van ons verwijderd is en als alles goed gaat zullen vanaf 2017 dan ook vergunningen worden verleend door de Kansspelautoriteit.

Wil je meer lezen over de voor- en nadelen van de legalisatie? Bekijk ons nadelen van legale online casinos artikel voor meer informatie over belastingen en identificatie na de legalisering. Weten welke casino's gesloten zijn na 'zwarte donderdag'? Dat kan in onze blog.