Toggle

Bijgeloof en blackjack

Blackjack is een kaartspel waarbij vaardigheid van pas kan komen, maar het geluk ook grotendeels bepalend is voor de uitkomst. Persoonlijke beslissingen hebben altijd invloed op het verloop van het spel en het is normaal dat winst en verlies elkaar afwisselen. Er zijn in de loop der tijd diverse vormen van bijgeloof komen kijken bij het spel van blackjack om meer invloed op het geluk- en vaardigheidsspel te kunnen uitoefenen.

Bijgeloof kan zich prima lenen voor het spelen van blackjack volgens de echte bijgelovigen, die zich soms zodanig opstellen dat de rust en sfeer aan de blackjacktafel verstoord kan raken. De meeste bijgeloven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen, die beter als een misvatting kunnen worden aangeduid en niets met de realiteit van de dag te maken hebben.

Geschatte leestijd: 4 minuten.

Spanning bij blackjack

Er zijn toch altijd spelers die heilig overtuigd zijn van het bijgeloof en gaan daar bij het spelen van blackjack ook vanuit. Het is echter altijd zo dat winst en verlies afwisselend aan de orde komen aan de blackjacktafel. Er is zelden tot nooit iemand geweest die alleen maar won. In plaats van bijgeloof te gebruiken bij het spelen van blackjack, is het verstandiger om vaardigheden aan te leren waarmee het spel wel degelijk beïnvloed kan worden. Dat bijgelovigen invloed kunnen uitoefenen blijkt wel uit het volgende. Stel dat het voorkomt dat de dealer een 4 heeft en de speler 13. De speler zou dan eigenlijk moeten passen op basis van de blackjack strategie, maar wat als de speler afgaat op zijn intuïtie en nog een kaart neemt.

De speler krijgt dan een 9 gedeeld en is uit het spel. De dealer ontvangt vervolgens een 10 en neemt nog een kaart. De dealer deelt zichzelf de kaart 7 en heeft 21 punten. In dat geval zullen de andere spelers aan tafel niet echt blij zijn met de betreffende speler die eigenlijk had moeten passen.

De speler krijgt in dat geval de schuld van het verlies van de andere spelers. Bij meerdere spelers aan de blackjacktafel heeft elke beslissing van een speler invloed op het verloop van het spel. Wie steeds op het eigen gevoel blijft spelen moet wel stevig in zijn schoenen staan, want andere spelers kunnen nog wel eens negatief gaan worden.

Weerlegging van bijgeloof en mythen

Er is ook een ander type vorm van bijgeloof en dat betreft de heilige stroom, waarbij een speler een kaart zal nemen die eigenlijk voor de andere speler was bedoeld. Dat is wordt duidelijk aan de hand van het voorbeeld van een vrouw die steeds met twee handen speelt en dan met één hand gaat spelen. Er komt een nieuwe speler bij en er verlopen een aantal rondes, waarna de vrouw weer met twee handen blackjack gaat spelen. De laatste speler die erbij kwam, werd erg kwaad en liet weten dat de vrouw niet op deze manier tewerk moest gaan. De man wilde haar zelfs vijftig dollar geven om ervoor te zorgen dat te maar met één hand zou spelen. Dat kwam voort uit zijn overtuiging van de heilige stroom, die door de vrouw verpest werd. Dan is er nog een vorm van bijgeloof en dat is de vloek. Kijk maar eens aan onderstaand voorbeeld, waarin een speler bij 12 een kaart neemt op de eerste hand met de kaarten van bovenin het kaartspel.

Twee van de spelers aan tafel hadden 20 punten en een derde had al gepast op 14. De dealer had op dat moment 4 in handen. De speler met 14 punten werd enorm boos dat de speler met 12 punten alsnog een kaart nam. De speler met 14 punten veronderstelde dat het om een dood spel ging en dat de dealer een kaart moest nemen. Gelukkig voor de speler met 12 punten kreeg hij een 7 gedeeld en dat bracht hem op een totaal van 19 punten. De dealer kreeg een 10 en draaide de hole kaart om met de waarde van 9 punten. Indien de speler met 12 punten had besloten om te passen, dan had de dealer uiteindelijk gewonnen. Aannames en veronderstellingen leiden maar al te vaak tot kwaadheid terwijl de waarheid uiteindelijk positief is voor betrokkene.

Blackjack is een spel waarbij de speler niet tegen andere spelers speelt, maar tegen de dealer. Er wordt bij blackjack gebruik gemaakt van zogenaamde shills die voorschrijven wat de mogelijkheden zijn voor de dealer. Een shill mag niet verdubbelen of voor een kaart kiezen bij een hand die kan breken. Evenmin mag er een paar gesplitst worden. Overigens bestaat er ook een mythe met het verhaal dat vrouwen alleen maar pech brengen aan de blackjacktafel.

De vrouw houdt als het ware volgens het bijgeloof de tafel in haar greep. De vrouw kan namelijk onbewust als afleiding dienen voor de mannen en dealer aan tafel. Vrouwen zouden zich echter beter kunnen concentreren en daarmee dus op een voorsprong staan. Vrouwen ogen wel zwak en onschuldig en zouden zeker niet in staat zijn met het vaardigheidsniveau van de man te sparren, zoals het gedachtegoed van dit bijgeloof luidt. Helaas is deze mythe evenmin op waarheid gestoeld, want er zijn genoeg vrouwen die geluk brengen naar de blackjacktafel en er met meer winst dan de mannen vandoor gaan.