Toggle

Casino geschiedenis

Het is algemeen bekend dat gokken eigenlijk van alle tijden is. Wanneer we er de geschiedenis op na gaan slaan wordt dit dan ook eigenlijk haast meteen duidelijk. De eerste bewijsstukken die verwijzen naar gokken dateren dan ook reeds van 2300 v.Chr. Vanaf dit ogenblik zouden eigenlijk alle verschillende beschavingen er hun eigen manier van gokken op hebben nagelaten. Toch moet het gezegd, het gokken zoals we dat tegenwoordig kennen is eigenlijk een veel recenter fenomeen. Het eerste officiële casino dat bekend is in de wereld is terug te vinden in het prachtige Venetië. Deze opende haar deuren in het jaar 1639 waarna het slechts een geringe tijd later een grensoverschrijdend concept bleek te zijn geworden. In het bijzonder Frankrijk was vrij snel met de adoptie van het gokken waarna slechts in de negentiende eeuw uiteindelijk ook grote landen zoals Amerika en China zouden volgen.

Geschatte leestijd: 5 minuten.

Kennismaking met 's werelds eerste casino

Ondanks het feit dat er voorheen ongetwijfeld wel reeds wat private gokaangelegenheden zullen zijn geweest luistert het eerste, officiële casino toch naar de naam 'San Moisè Palace'. Opmerkelijk is dat de naam van dit casino eigenlijk indirect een verwijzing is naar de illegale spelen die tot op dat ogenblik werden gespeeld door de aristocratische burgers in hun privékamers. De Venetiaanse overheid had in eerste instantie geprobeerd om het gokgedrag aan banden te leggen, maar toen men daar niet in bleek te slagen werd er uiteindelijk gekozen voor een alternatieve oplossing. De Venetiaanse overheid zag er namelijk plots een interessant verdienmodel in... en zo geschiedde het ook. Ondanks het feit dat het casino in theorie eigenlijk toegankelijk was voor iedereen uit alle lagen van de bevolking waren het toch vooral de edellieden die wisten te voldoen aan niet alleen de strikte dresscode, maar ook de hoge inzet die moest worden geplaatst. In iedere geval, 's werelds eerste casino was geboren!

Het verschijnen van Baccarat, Roulette & Blackjack

Ondanks het feit dat Italië dus eigenlijk kan worden aanzien als de bakermat voor het gokken was het toch vooral Frankrijk die een bijzonder grote rol heeft gespeeld in de verdere evolutie die niet alleen de casino's, maar ook de casinospelen hebben doorgemaakt. Het was vooral de Franse koning Lodewijk XIV (1638-1715) die er voor koos om gokspelen een belangrijk onderdeel te laten vormen van het Franse hofleven. Het was meteen ook in deze periode dat 's werelds populairste tafelspelen werden uitgevonden. Het ging hierbij niet alleen om Roulette en Blackjack, maar ook om bijvoorbeeld Baccarat. In het bijzonder het slim ingebouwde (en beperkte) huisvoordeel heeft er voor gezorgd dat deze casinospelen door de jaren heen een vaste waarde zijn geworden in zo goed als elk (online) casino welke er op deze planeet is terug te vinden.

Toch moet het gezegd dat het er lang niet altijd even rooskleurig uit heeft gezien voor de goksector, in tegendeel. In het bijzonder tijdens de jaren in de aanloop naar de Franse Revolutie werden er dan ook heel wat pogingen ondernomen om gokken en daarmee ook de casinospelen te verbannen. Echter was de populariteit onder de (rijke) bevolking zo groot dat geen enkele poging uiteindelijk succesvol bleek te zijn. Een cruciaal moment vond plaats in het jaar 1785. Het was in deze periode dat de opmerkelijke beslissing werd gemaakt om in de kelder van het Koninklijk Paleis een zogenaamde 'social club' te beginnen. Het betrof hier eigenlijk gewoon een gokruimte waar op een legale manier kon worden gegokt. Op het hoogtepunt van deze social clubs zouden er zich zomaar even meer dan honderd verschillende gokruimtes in het paleis hebben bevonden.

Uiteindelijk zou het tot het jaar 1854 duren voordat het gokken ook weer buiten de deuren van het Koninklijk Paleis werd toegestaan. De legalisering van het gokken vond in dit jaar immers plaats onder het bewind van prins Florestan I van Monaco. Het was deze beslissing die meteen ook aan de basis is gelegen van het ontstaan van 's werelds meest bekende casino, namelijk dat van 'Monte Carlo'!

De impact van Amerika op de casino's

Het duurde eigenlijk vrij lang voordat Amerika er voor koos om zich eveneens te mengen in de casinowereld. Het waren dan ook de saloons die er rond 1850 voor kozen om hun bezoekers kennis te laten maken met allerhande kaartspellen evenals de eerste mechanische gokkast. Het ging hierbij om de zogenaamde 'éénarmige bandiet'. Pas enige tijd later zouden de Franse invloeden ook hun impact hebben op de Amerikaanse gokmarkt en casino's. Opvallend was dat men er in Amerika in eerste instantie helemaal niet op zat te wachten om populaire casino games zoals bijvoorbeeld Roulette en Blackjack in hun aanbod op te nemen. Dit was volgens hun vooral het geval omdat ze over een te beperkt huisvoordeel zouden beschikken. Dit zou er in de praktijk voor zorgen dat de winst voor de aanbieders van de casinospelen te beperkt zou uitdraaien. Heel wat casino's weigerden deze casinospelen dan ook aan te bieden.

Al snel bleek de populariteit van met name Roulette en Blackjack zo groot te zijn dat men toch op zoek moest gaan naar een andere oplossing. Men besloot daarop om de basis van de casino games te behouden, maar het spelverloop toch enigszins aan te passen. Dit uiteraard vooral in het voordeel van het huis. Het bekendste resultaat daarvan is Amerikaans roulette. Het betreft hier eigenlijk gewone roulette, maar dan wel met twee belangrijke verschillen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat Amerikaans roulette wordt gespeeld met twee nullen op het speelveld in plaats van één. Daarnaast ontbreken ook hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de 'En Prison' regel. Dit betekent dat de speler rekening moet houden met een hoger huisvoordeel, maar er staan gelukkig ook grotere uitbetalingen tegenover.

Toenemende populariteit van online casino's

Tot slot, door de jaren heen is het duidelijk geworden dat de populariteit van fysieke casino's enigszins is komen te vervagen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de opkomst vande online casino's. Niet alleen zijn online casino's praktischer (je speelt er immers bij vanuit je luie zetel), daarnaast kan je ook nog eens als speler de meest interessante bonussen claimen. De toekomst lijkt tegenwoordig dan ook vooral te zijn weggelegd voor de online casino's. In welke vorm dat precies het geval zal zijn blijft echter nog even koffiedik kijken. Met name social media casino's evenals de mobiele casino's winnen immers bijzonder snel terrein!