Toggle

Bijbel en (online) gokken

Veel mensen stellen zich de vraag wat de Bijbel nu precies zegt over gokken. In eerste instantie kunnen we daar eigenlijk vrij kort over zijn. Bij het doorlezen van de Bijbel kan er namelijk worden vastgesteld dat het woord 'gokken' evenals haar synoniemen daar niet één keer in voorkomen. Dit betekent meteen dat er nergens wordt gesteld dat gokken verboden is. Anderzijds wordt er uiteraard ook niet concreet aangegeven dat gokken volgens de Bijbel wel is toegestaan. Dat is dus een lastige. Gelukkig is deze analyse eerder oppervlakkig en zijn er wel een aantal stukken in de Bijbel opgenomen die wellicht onrechtstreeks verwijzen naar het spelen van kansspelen. Welke verzen dit nu precies zijn vertellen we je graag op deze pagina.

Geschatte leestijd: 5 minuten.

Zijn de kansbriefjes uit de Bijbel een vorm van gokken?

Een opvallend gegeven uit de Bijbel zijn de zogenaamde 'kansbriefjes' waar naar wordt verwezen. Deze kansbriefjes worden vaak door fervente gokkers aangehaald als een manier waarop de Bijbel het gokken zou goedkeuren of zelfs aanmoedigen. Wellicht is dit niet helemaal de bedoeling. Het werpen van kansbriefjes gebeurde namelijk om aan God advies te vragen bij het nemen van een bepaalde beslissing. Dit zorgt er voor dat de kansbriefjes helemaal niet werden ingezet als vorm van vermaak of om geld te verdienen, maar wel om beslissingen te nemen. Een vorm van gokken kunnen we dit dus eigenlijk bezwaarlijk noemen.

Handelswijze zonder geldzucht volgens Hebreeën 13, vers 5

Een eerste (indirecte) verwijzing naar gokken vinden we terug in de Bijbel onder Hebreeën 13, vers 5. Deze vers stelt duidelijk 'Laat jouw handelswijze zonder geldzucht zijn'. Dit is niet onbelangrijk. Iedereen die aan gokken doet, doet dit eigenlijk namelijk uit een vorm van geldzucht. Je speelt namelijk een kansspel om er voor te zorgen dat je op een zeker ogenblik jouw beperkte inleg kan vermeerderen tot een groot geldbedrag. De droom en hoop die gepaard gaat met gokken kunnen we dan ook perfect omschrijven als een vorm van geldzucht. Omdat deze vers duidelijk aangeeft je niet te laten leiden door geldzucht zouden we op basis hiervan kunnen vaststellen dat de Bijbel gokken afkeurt.

Prediker 5 vers 9, een bijzondere vers

Een bijzondere vers uit de Bijbel die een enorme bron aan waarheid bevat is Prediker 5 vers 9. Het betreft hier een vers die stelt dat wie gek is op geld er nooit genoeg van heeft. Wie graag in overvloed leeft zou bovendien nooit genoeg inkomsten hebben. Er zijn maar weinig verzen uit de Bijbel die mogelijks gerelateerd zijn aan gokken die in de praktijk zoveel voorbeelden kennen. Neem nu bijvoorbeeld mensen die op een zeker ogenblik in hun leven de loterij winnen. Ze krijgen in één keer een enorme hoeveelheid geld ter beschikking waar ze zich geen blijf mee weten. Het gevolg laat zich raden. Veel van deze miljonairs raken hun echte vrienden kwijt en verbrassen al hun geld tot ze aan lager wal raken. Uiteindelijk zijn veel van de loterijwinnaars na afloop slechter af dan vooraleer ze de lotto hadden gewonnen.

Spreuken 16 vers 33

Heel veel teksten die in de Bijbel zijn opgenomen hebben het karakter van een verplichting, een gebod of een verbod. Dat geldt niet zozeer voor deze vers. We kunnen deze dan ook het best omschrijven als een vorm van advies. Ze stelt dan ook dat het geld dat je in de schoot geworpen krijgt vaak ook snel weer is verdwenen. Met andere woorden, hoe eenvoudiger je geld verdient, des te eenvoudiger je het ook uitgeeft.

Er valt over bovenstaande zeker iets te zeggen, maar kunnen we dit wel vertalen naar een casino? Misschien wel, misschien ook niet. Het winnen van bijvoorbeeld een jackpot of een loterij zouden we in principe nog kunnen bestempelen als 'geld in de schoot geworpen krijgen'. Echter is het zo dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld op professioneel vlak bezig zijn met gokken. Bij deze personen is er geen sprake van het geld zomaar in de schoot geworpen krijgen omdat ze er hard voor moeten werken. Ook deze vers is dus een beetje dubbel voor wat de link met kansspelen of casino's in het algemeen betreft.

Spreuken 23 vers 4 en vers 5

Jezelf niet afmatten om rijk te worden. Dat klinkt natuurlijk bij veel mensen ongetwijfeld als muziek in de oren. In principe zouden we kunnen stellen dat deze vers in zekere zin in het voordeel spreekt van gokken. Je kan namelijk veel zeggen van gokken, maar niet dat je jezelf moet afmatten om er geld mee te verdienen. Dit gezegd zijnde kan het spelen van een gokspel wel behoorlijk zenuwslopend zijn, maar dat even terzijde. In ieder geval is dit één van de meest opvallende verzen uit de Bijbel welke duidelijk maakt dat hard werken lang niet altijd een vereiste of noodzakelijk is om veel geld te kunnen verdienen.

Timotheüs 6 vers 6 tot en met 10

Tevreden zijn met wat je hebt en niet stelselmatig verlangen naar meer lijkt een beetje een rode draad te zijn doorheen de Bijbel. Dit is ook af te leiden uit Timotheüs 6 vers 6 tot en met 10. In dit vers staat namelijk beschreven dat rijk willen worden niet alleen een dwaze, maar tevens ook een schadelijke wens is. Deze zou er zomaar voor kunnen zorgen dat mensen in verderf en ondergang terecht komen. Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat menig aantal loterij of jackpot winnaars het uiteindelijk slechter hebben dan vooraleer ze miljonair werden. Dit ligt dus enigszins in lijn met wat er in dit vers wordt gesteld.

In eerste instantie lijkt dit vers gewoon een advies te zijn, maar het karakter van de vers verandert naarmate je verder leest. Dan wordt er namelijk gesproken over het 'afdwalen van het geloof' ten gevolge van geldzucht. Dit zou in principe kunnen worden aanzien als een afkeuring ten opzichte van kansspelen. Zoals steeds is ook deze vers echter niet eenduidig en ver van sluitend. De enige conclusie die we dan ook kunnen maken is dat er nergens in de Bijbel een duidelijke goedkeuring of afkeuring staat vermeld ten opzichte van gokken. Alle verzen die zijn vermeld zijn dan ook minstens sterk voor interpretatie vatbaar.