Toggle

Streefdatum wet Koa 1 januari 2021

Streefdatum wet Koa 1 januari 2021

et lag al in de lijn der verwachting, maar nu is het bekendgemaakt. De streefdatum voor de invoering van de Wet kansspelen op afstand (Koa) is vastgesteld op 1 januari 2021. Dat is de dag waarop iedereen in Nederland de mogelijkheid krijgt om legaal online te gokken.

De inwerkingtreding van de wet heeft al lang op zich laten wachten. Minister Dekker heeft de Eerste en Tweede kamer per brief geïnformeerd over de streefdatum van de inwerkingtreding van de wet. Daarnaast is er informatie verstrekt over de moties die eerder dit jaar door de Eerste Kamer zijn aangenomen. Er zijn twee pijlers van toepassing bij de invoering van de Wet Koa. Er is sprake van het legaliseren van online gokken onder toepassing van strikte voorwaarden. De tweede pijler heeft betrekking op het voeren van een preventief beleid als het gaat om gokverslaving. Deze regels zijn niet alleen van toepassing op online casino’s. De regels gelden namelijk eveneens voor gokhallen en fysieke casino’s. Met betrekking tot de moties zijn er onder meer zorgen geuit over het reclamebeleid. Ook is er sprake van tijdelijke uitsluiting van bepaalde partijen.

Tijdelijke uitsluiting

Minister Dekker laat weten dat er een betrouwbaarheidstoets komt. Online casino’s die zich twee jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag actief op de Nederlandse markt hebben gericht, worden tijdelijk uitgesloten. Dat zorgt ervoor dat kanalisatie mogelijk is en een legale online gokmarkt te organiseren na de inwerkingtreding van de Wet Koa. Deze beleidsregel heeft in het kader met de invoering van de wet een beperkte duur.

Tegengaan van illegale aanbieders

De invoering van de Wet Kansspelen op afstand zorgt voor de legalisatie en tegengaan van illegale aanbieders. De Kansspelautoriteit vervult daarbij de rol van toezichthouder en handhaver. Het is belangrijk dat spelers in Nederland op een legale manier online kunnen gokken. Op deze manier is er namelijk sprake van een betere bescherming van de Nederlandse consument. De online casino’s moeten namelijk volgens de Kansspelautoriteit aan strenge regels voldoen. De online casino’s krijgen dan ook pas een vergunning als aan alle strikte voorwaarden is voldaan.

De invoering van de Wet Koa komt in elk geval steeds een stukje dichterbij. Tot die tijd zijn spelers genoodzaakt om bij aanbieders in het buitenland online te gaan gokken. Overigens treedt de Kansspelautoriteit ook nu al handhavend op. Bijvoorbeeld tegen aanbieders die in het buitenland een gokvergunning hebben en zich op de Nederlandse markt richten. Er zijn de laatste jaren aan meerdere online casino’s hoge boetes opgelegd. Het is voor spelers goed dat er uitzicht is op de inwerkingtreding van een wet die online gokken legaliseert.

Reclamebeleid

In het kader van toekomstige reclame aangaande het online gokken heeft minister Dekker onderzoeken laten uitvoeren. Zo is er door Regulus Partners een onderzoek uitgevoerd en een rapport opgesteld. Het rapport met de titel Gambling and advertising: an international study of regulatory intervention gaat uitgebreid in op gokreclame. Een tweede onderzoek is uitgevoerd door het  Instituut voor Informatierecht (UvA) heef betrekking op de reclameverboden en effecten daarvan.

Op dit moment is er sprake van een beleid op het gebied van kansspelen dat via een gekanaliseerd attractief aanbod verloopt. Het dus nodig om reclame te maken, zodat spelers de weg weten te vinden naar legale online casino’s. Het is wel belangrijk dat er sprake is van kanalisatie van het reclameaanbod. Online casino’s werven spelers via reclame en komen op deze manier onder de aandacht van een groot publiek. Het is voor online kansspelaanbieders zelfs de belangrijkste manier om klanten te werven. Zeker in vergelijking met fysieke casino’s. Deze zijn namelijk op straat gevestigd en zichtbaar voor het publiek.

De onderzoeken hebben uitgewezen dat er een zwak verband is tussen gokreclame en het ontstaan van gokproblemen. Als die kans er is, geldt dat vooral voor risicogroepen. Er komt in elk geval geen verbod op gokreclame. Wel komen er regels in de vorm van maatregelen ten aanzien van reclamebeperking. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om vloggers te gebruiken om reclame te maken als deze overwegend jonge volgers hebben.

Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die momenteel illegaal online gokken op afstand. Het beoogde reclamebeleid zorgt voor een acceptabele balans tussen de kanalisatie en bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving.